Chave Zurale

 
 
 

Proiectului „Cluburile de sprijin educaţional „ZURALE CHAVE”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a scolii”

Titlul proiectului: „Cluburile de sprijin educational „CHAVE ZURALE””

Cod Contract: POSDRU/91/2.2/S/64347

Beneficiar: Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenție Socială si Studii

 

Beneficiar CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenție Sociala si Studii, persoana juridica non-profit cu sediul în Bucuresti, str. Raspantiilor nr. 11, sect. 2, tel: 021 3107070, fax: 031 815 7623, cod fiscal: 8495533, reprezentata prin domnul Marian Mandache in calitate de Director Executiv

 
 
 
 
 
 

Parteneri

left direction
right direction
Generaţia 2008  Scopul asociaţ...
Ketaness 2006
Adresa pos...
Forum Art Buzau
Asociatia Forum Art Buzau este o organ...
 

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului „Cluburile de sprijin educaţional „ZURALE CHAVE” îl constituie prevenirea şi corectarea abandonului şcolar în comunitățile de romi prin intervenţii ce vizează elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi cadrele didactice care susţin activităţi de prevenire şi corectare a acestui fenomen. Contractul este implementat de catre CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenție Sociala si Studii, persoana juridica non-profit cu sediul în Bucureşti, str. Buzeşti nr. 19, sect. 1, tel: 021 3107070, fax: 031 815 7623, cod poştal: 011011, cod fiscal: 8495533, reprezentata prin doamna Margareta – Luminița Matache în calitate de Director Executiv si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Asociatia Ketaness 2006, Asociatia "Generatia 2008", Asociatia Forum Art Buzau

 
 
 
 

Proiectul „Cluburile de sprijin educaţional „ZURALE CHAVE”

Anunturi Achizitii

Achizitii